Postanite član UMIP-a


Članstvo u Udruženju je dobrovolјno. Udruženju se može pridružiti svaki medicinski profesionalac i punoletni član njihovog porodičnog domaćinstva, koji prihvati odredbe Statuta, potpiše pristupnicu za učlanjenje. Članovi udruženja mogu biti i drugi punoletni građani (status pacijenata). Počasni član Udruženja može postati svako lice koje doprinosi ostvarivanju cilјeva Udruženja. Udruženju mogu da pristupe strukovna udruženja, u svojstvu kolektivnog člana, ako prihvataju Program i Statut Udruženja.


Prava članova Udruženja-a


Na osnovu člana 9. Statuta Udruženja od 15.03.2016. godine Prava i dužnosti člana Udruženja jesu da: 1) bira i bude biran u organe Udruženja; 2) koristi prava koja Udruženje ostvaruje za svoje članove i stručnu pomoć u ostvarivanju Zakonom propisanih prava; 3) pridržava se i deluje u skladu sa odredbama Programa i Statuta Udruženja i sprovodi odluke i zaklјučke njegovih organa; 4) ostvaruje uvid u rad organa Udruženja i pokreće pitanja rada i odgovornosti izabranih predstavnika i nosilaca funkcija; 5) čuva i brani ugled Udruženja u društvu, i 6) redovno plaća članarinu.


Benefiti članova Udruženja


Pridruživanjem UMIP-u u smislu čl. 5.tač. 1. statuta ostvarujete, kao punopravni član Udruženja, beneficije iz različitih oblasti. Stručna lica (advokati, ekonomisti i pravnici) pružaju pomoć članovima u ostvarivanju svih njihovih prava i legalnih interesa uz popust od 30% na sve usluge iz sledećih oblasti:

Postanite naš član


Udružimo želje, znanja i dobru volju, kako bi aktuelni problemi u zdravstvu, a koji se prelamaju preko svih nas, zajednički rešili na najbolji mogući način. U nastavku je Pristupnica UMIP-u, koju, ukoliko potpišete, pomažete aktivno svojim zalaganjem (iznošenje problema, postavljanje pitanja, davanja sugestija i predloga) da ostvarimo cilj koji je u opšte društvenom interesu.

PREUZMITE PRISTUPNICU