Problemi pacijenata
jun 05, 2016
Prava i obaveze pacijenata
jun 07, 2016
Prikaži sve

Neutralnost

Posrednik (medijator) u postupku posredovanja postupa neutralno.


Hitnost

Postupak posredovanja (medijacije) sprovešće se bez odlaganja, u najkraćem mogućem vremenu.


Prihvatljivost dokaza u drugim postupcima

Predlozi izneti tokom posredovanja koji su dati isključivo radi zaključenja sporazuma ne mogu se koristiti u sudskom, arbitražnom ili drugom postupku, niti saopštiti na drugi način. Strane, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, posrednici, treća lica koja prisustvuju postupku posredovanja, kao i lica koja obavljaju administrativne poslove za potrebe posredovanja, ne mogu se u bilo kom sudskom ili drugom postupku pozivati na okolnosti, svedočiti ili predlagati kao dokaz:

1) činjenicu da je jedna strana predložila sprovođenje postupka posredovanja ili izrazila volju da u ovom postupku učestvuje;

2) mišljenja i stavove koje je strana u postupku posredovanja izrazila ili predloge koje je u tom postupku iznela isključivo u cilju postizanja sporazuma;

3) moguće načine rešavanja spornog odnosa koje je tokom postupka posredovanja izneo posrednik i činjenicu da je strana u postupku pokazala spremnost da prihvati predloženi način rešavanja spornog odnosa;

4) ispravu koja je pripremljena isključivo za potrebe postupka posredovanja.

Sud ili drugi organ koji vodi postupak neće prihvatiti predloge iz stava 2. ovog člana.

Ako se u postupku posredovanja strana pozvala na neki dokaz koji bi u drugom postupku mogla uskratiti, korišćenje takvog dokaza u postupku posredovanja ne znači pristanak na njegovo korišćenje u drugom postupku.


*preuzeto iz Zakona o posredovanju u rešavanjusporova*


Comments are closed.