Problemi medicinksih profesionalaca
jun 04, 2016
Prikaži sve
Najčešća pitanja i objašnjena u vezi posredovanja (medijacije), kao načina za mirno rešavanje spornog odnosa na relaciji medicinski profesionalci – pacijenti slede u nastavku, a bazirani su na Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova.

Pitanja i odgovori

Kako pokrenuti postupak posredovanja (medijacije)?

Postupak medijacije se pokreće Predlogom za pokretanje postupka. Ako jedna strana uputi predlog za zaključenje sporazuma o pristupanju posredovanju, druga strana je dužna da se o navedenom predlogu izjasni, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga, pisanim putem.


Kada je pokrenut postupak posredovanja (medijacije)?

Postupak posredovanja se pokreće zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju. Ako se stranke u toku sudskog ili drugog postupka saglase da pristupe rešavanju spora posredovanjem uz zastoj sudskog postupka, postupak posredovanja se pokreće dostavljanjem sudu ili drugom organu pred kojim se vodi postupak sporazuma o pristupanju posredovanju. U tom slučaju dolazi do zastoja sudskog postupka, koji može biti određen samo jednom po ovom osnovu i ne može trajati duže od 60 dana.


Šta je Sporazum o pristupanju posredovanju (medijaciji)?

Strane i posrednik zaključuju sporazum o pristupanju posredovanju u pisanoj formi kojim potvrđuju izbor posrednika, uređuju međusobna prava i obaveze u skladu sa načelima posredovanja, utvrđuju troškove posredovanja i druga pitanja od značaja za sprovođenje posredovanja.


Kako se vrši izbor posrednika (medijatora)?

Postupak posredovanja sprovodi jedan ili više posrednika, koje strane sporazumno odrede. UMIP Vam nudi Listu posrednika (medijatora) koje možete angažovati u rešavanju spornog odnosa. Ako strane sporazumno ne odrede posrednika, mogu zatražiti da posrednika odredi sud ili drugi organ pred kojim se vodi postupak.


Ko može biti posrednik (medijator)?

Posrednik može biti samo ono lice koje je ispunilo zakonske uslove za obavljanje poslova posredovanja, a koji se odnose na posedovanje licence za posredovanje izdate od strane Ministarstva pravde i upis u Registar posrednika Ministarstva pravde. Posrednik ne može biti sudija koji postupa u predmetu povodom spornog odnosa, odnosno službeno lice koje odlučuje o zahtevu strana u vezi sa spornim odnosom u upravnom ili nekom drugom postupku. Posrednik je dužan da obavesti strane o svim okolnostima koje bi mogle da dovedu u sumnju njegovu nepristrasnost.


Kako se sprovodi postupak posredovanja (medijacije)?

Na početku postupka posredovanja, posrednik upoznaje strane sa ciljem posredovanja, ulogom posrednika, pravilima i troškovima postupka. Strane se slobodno sporazumevaju o načinu sprovođenja posredovanja upućivanjem na određena pravila postupka ili na drugi način. Posrednik može da vodi zajedničke ili odvojene razgovore sa stranama, kao i da predloge i stavove jedne strane, uz njenu saglasnost prenese drugoj strani. Svaka strana može odustati od daljeg učešća u postupku posredovanja u bilo kojoj fazi postupka. Posrednik može obustaviti postupak posredovanja ako proceni da dalje sprovođenje postupka nije celishodno.


Comments are closed.