Prava i obaveze pacijenata
jun 07, 2016
Prikaži sve
Hipokratovu zakletvu tradicionalno polažu lekari i na taj način se obavezuju na istrajavanje u etičkom vršenju dužnosti svoje profesije. Značaj Hipokratove zakletve je u njenoj istorijskoj i tradicionalnoj vrednosti. Iako ne postoje sigurni dokazi, pretpostavka je da zakletva delo Hipokrata, oca medicine, ili nekog od njegovih učenika. Nastala je oko 4. veka p. n. e. Iako je sadržina originalne Zakletve relativno van vremenskog konteksta, smatra se tradicionalnim činom uvođenja lekara u praksu. Originalna zakletva napisana je na grčkom, a najraniji prevod je na latinskom.

Originalna Hipokratova zakletva sadrži sledeće najvažnije principe :
  • zaklinjanje da će se pridržavati ove zakletve,
  • poštovanje i zahvalnost svojim učiteljima,
  • prihvatanje obaveze plaćanja školarine,
  • obaveze da svoj život podredi u korist bolesnika,
  • odbijanje davanja abortivnih sredstava ženama,
  • obaveza na čist i pobožan život,
  • odbija bavljenje onim za šta nije osposobljen,
  • ravnopravnost bolesnika bez obzira na pol i klasu,
  • čuvanje kao tajne sve što vidi i dozna pri lečenju bolesnika,
  • prihvata nagradu za uspešno ispunjenje ove zakletve i kazne ako pristupi suprotno.

Originalna Hipokratova zakletva


„Kunem se Apolonom lekarom, Asklepijem, Higejom, i Panakejom, i za svedoke uzimam sve bogove, i sve boginje, da ću se u skladu sa svojim sposobnostima i svojim rasuđivanjem držati ove Zakletve. Da ću smatrati dragim kao roditelјa onog koji me je naučio ovoj umetnosti; da ću živeti u slozi sa njim i, ukoliko je to potrebno, deliti svoja dobra sa njim; da ću njegovu decu gledati kao svoju braću, da ću ih, ukoliko to zažele, podučiti ovoj umetnosti bez naplate ili pisane obaveze, da ću podeliti sa svojim sinovima, sinovima učitelјa i učenicima koji su se upisali i prihvatili pravila profesije, ali samo sa njima, pravila i instrukcije. Prepisivaću lečenje na dobrobit svojih pacijenata u skladu sa mojim sposobnostima i mojim rasuđivanjem i nikada nikome neću naneti zlo. Nikome neću, čak i ako me zamoli, prepisati smrtonosan otrov niti ću mu dati savet koji može prouzrokovati njegovu smrt. Niti ću dati ženi sredstvo za pobačaj. Održaću čistotu mog života i mog umeća. Neću operisati kod kamena, čak i ako je bolest očigledna kod pacijenta; ostaviću ovu operaciju specijalistima tog umeća. U koju god kuću da uđem, ući ću samo za dobrobit mojih pacijenata, držeći se podalјe od bilo kakvog namernog nedela i od zavođenja žena i muškaraca zarad lјubavnih zadovolјstava, bilo da su slobodni ili robovi. Sve što saznam prilikom vršenja moje profesije ili svakodnevnog poslovanja sa lјudima, a što ne treba širiti dalјe, čuvaću kao tajnu i nikada neću otkriti. Ukoliko se verno držim ove zakletve, neka uživam u mom životu i praksi moje umetnosti, poštovan od strane svih lјudi za sva vremena; ali ukoliko zastranim sa nje ili je prekršim, neka me sve suprotno zadesi.“


Comments are closed.