jun 04, 2016

Najčešća pitanja i odgovori o medijaciji

Najčešća pitanja i objašnjena u vezi posredovanja (medijacije), kao načina za mirno rešavanje spornog odnosa na relaciji medicinski profesionalci - pacijenti bazirani su na Zakonu o posredovanju u rešavanju sporova. UMIP je udruženje koje je svoje aktivnosti fokusiralo na rešavanje sporova između medicinskih profesionalaca i pacijenata mirnim putem – posredovanjem (medijacijom).